Monday, May 25, 2009

Monday, May 18, 2009

Krisis Politik di Perak

Apa yang terjadi ???

benarkah ini berlaku


apabila buci ditanam rumput mengambil alih hidup nya

ftyguihuik[pko[pioiguihok[pkophuijopkopk[pkl[pl][[pkopk[p

Siakap MengamukMusim tenggkujuh telah menyebabkan kuala tertutup menyebabkan siakap mengamuk dalam kepayahan bernafas